Ντουί Ιωδίνης, Μεταλλικών Αλογονιδίων

Μεγάλη ποικιλία σε ντουί ιωδίνης και μεταλλικών αλογονιδίων