Terms and conditions of use

Our terms and conditions of use

Η ιστοσελίδα της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. https://www.vk-led.com παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών στους χρήστες/πελάτες της, λειτουργώντας σαν b2b και παρέχει τις υπηρεσίες της με την αποδοχή, από πλευράς των χρηστών, των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε αυτομάτως αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε όπως τους αναγνώσετε προσεκτικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται δίχως προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. https://www.vk-led.com και αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (email), αυτομάτως αποδέχεστε το δικαίωμα της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε., κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτής, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών υπό γραπτή μορφή.
Η αποστολή της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί:
• μέσω φαξ στον αριθμό 210-9958374
• μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@vkled.gr και sales@vk-hellaselectric.gr ή στις απευθείας διευθύνσεις email των πωλητών μας
• χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας και το σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.vk-led.com
• μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210-9969610-1
Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε την αποστολή των παραγγελιών σας γραπτώς, αναφέροντας:
• τον κωδικό τιμολόγησης ή/και το μοντέλο είδους
• την ακριβή περιγραφή των προϊόντων καθώς και την ακριβή ποσότητα που θα θέλατε να προμηθευτείτε. Εάν στην παραγγελία σας δεν αναφέρεται η επιθυμητή από εσάς ποσότητα, τότε θα σας σταλεί το MOQ (Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας).
ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους κατά την μεταφορά αυτών. Η ασφάλιση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει μόνον μετά από γραπτό αίτημα και με χρέωση του αγοραστή. Η αποστολή των εμπορευμάτων στην έδρα σας μπορεί να γίνεται με τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας, εάν η έδρα σας είναι εντός του ορίου εξυπηρέτησης (Νομός Αττικής) ή στην έδρα των μεταφορικών εταιρειών για αποστολές εκτός του Νομού Αττικής.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – RMA (Return Merchandise Agreement)
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει συμπληρωμένη η ειδική φόρμα επιστρεφόμενων προϊόντων (φόρμα RMA), την οποία μπορείτε να βρείτε και εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα μας. Τα προϊόντα RMA θα πρέπει να είναι συσκευασμένα το καθένα ξεχωριστά και με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους. Προϊόντα που αποστέλλονται χωρίς μια τυπική συσκευασία όπου να τα προστατεύει, δεν θα γίνονται δεκτά.
1. Το κόστος αποστολής των εμπορευμάτων βαρύνει τον πελάτη, εφόσον χρησιμοποιηθεί μεταφορική εταιρεία.
2. Τα εμπορεύματα που είναι προς επιστροφή για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, θα πρέπει:
• να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία,
• να μην υπάρχουν κολλημένα αυτοκόλλητα (π.χ. τιμές κ.λπ.) πάνω σε αυτά ή στη συσκευασία τους και
• κατά τη μεταφορά τους, θα πρέπει αυτά να συσκευαστούν σε ξεχωριστή συσκευασία (κούτα) ώστε να μην υποστούν ζημιά.
3. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου αγοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων.
4. Τα ελαττωματικά προϊόντα δεν γίνονται δεκτά προς έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με νέα, εφόσον βρίσκονται εντός εγγύησης.
Θα πρέπει να μας στείλετε τα RMA προϊόντα:
• με όλα τα παρελκόμενα και αξεσουάρ τους,
• τη φόρμα RMA σωστά συμπληρωμένη,
• το συνοδευτικό δελτίο αποστολής και
• την απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο πώλησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα
Τα ανωτέρω αποστέλλονται με έξοδα αποστολέα, στην έδρα της εταιρείας μας, οδός Αριστοτέλους αρ. 8, Τ.Κ.: 17778 - Ταύρος.
Αν απουσιάζει οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, το RMA προϊόν δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Αφού παραλάβουμε τα ανωτέρω και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από το τεχνικό μας τμήμα για να διαπιστωθεί το αναφερόμενο στη φόρμα RMA πρόβλημα των προϊόντων, τότε:
• εάν τα προϊόντα επιδέχονται επισκευής, τότε τα επισκευάζουμε και σας τα αποστέλλουμε μαζί με την επόμενη παραγγελία σας,
• εάν τα προϊόντα δεν επιδέχονται επισκευής και βρίσκονται εντός εγγύησης, τότε αυτά αντικαθίστανται με νέα.
5. Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι η βλάβη έγινε από κακή ή λανθασμένη χρήση από τον πελάτη, τότε το προϊόν βγαίνει εκτός εγγύησης.
6. Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές εάν αυτά έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά τους από τη μεταφορική εταιρεία.
7. Πριν στείλετε τα εμπορεύματα προς επιστροφή, είναι απαραίτητο να έχετε στα χέρια σας την αποδοχή της φόρμας επιστροφής, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την εταιρεία μας.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. https://www.vk-led.com, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση καταλόγων προϊόντων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας https://www.vk-led.com και των περιεχομένων αυτής, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. και φέρει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. παρέχει στους χρήστες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας https://www.vk-led.com, για την ενημέρωσή τους, την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρεία.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.vk-led.com διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας https://www.vk-led.com σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.
Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση, διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η ιστοσελίδα https://www.vk-led.com παρέχεται από την εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. "ως έχει" και "όπως είναι διαθέσιμη". Η εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. δεν εγκρίνει καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη, τόσο για την λειτουργία της ιστοσελίδας όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στη χρήση αυτής με δική τους ευθύνη.
Η εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. δεν εγγυάται ότι στην ιστοσελίδα https://www.vk-led.com οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα δεν εμπεριέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής όπου μπορούν να προκύψουν δια της χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, συμπτωματικών και επακόλουθων καταστροφών. Στην ιστοσελίδα https://www.vk-led.com, οι υπάλληλοι ή άλλοι αντιπρόσωποι της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρουν καμία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι περιοριστικά- διαφυγόντων κερδών, διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. μέσω της ιστοσελίδας της https://www.vk-led.com προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των εμφανιζομένων προϊόντων. Εντούτοις, η εταιρεία VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας https://www.vk-led.com είναι ανακριβή, ελλιπή, μη ενημερωμένα χρονικά ή εν γένει με λάθη.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.vk-led.com της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. συμφωνούν αυτομάτως ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. όπου αυτή τυχόν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας VK Hellas Electric S.A. - Βάϊος Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. ή με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτής, θα πραγματοποιείται κατ’ αρχάς προσπάθεια η διαφωνία τούτη να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.