Λάμπες Led T5 - T8 - Linestra

Αντικαταστείστε τις παλιές συμβατικές λάμπες Τ8-Τ5-Linestra με νέες τύπου led για εξοικονόμηση ενέργειας