Πολιτική Επιστροφών

Αγαπητοί συνεργάτες

Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη στο πρόσωπο της VK Leading Light, όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης και για την προτίµηση που δείχνετε στα προϊόντα της.

Ενηµερώνουµε για το νέο σύστηµα επιστροφής εµπορευµάτων:

Όλες οι επιστροφές, εφόσον ∆ΕΝ συνοδεύονται από την φόρµα επιστροφής (RMA) - η οποία θα πρέπει να είναι σφραγισµένη και υπογεγραµµένη από την εταιρεία µας - ∆ΕΝ θα γίνονται δεκτές, αλλά ούτε και θα παραλαµβάνονται από τα πρακτορεία.

Ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να αποστέλλει µέσω email ή/και φαξ τη φόρµα επιστροφής (RMA), έτσι ώστε αυτή να εγκρίνεται και να σφραγίζεται από την εταιρεία µας. Στη συνέχεια η φόρµα αυτή αποστέλλεται πίσω στον πελάτη µε τον ίδιο τρόπο, την οποία ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να επισυνάψει µαζί µε το αντίστοιχο ∆ελτίο Αποστολής προς Επιστροφή.

Το ∆ελτίο Αποστολής προς Επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται πάντα µε το σφραγισµένο RMA.

Εάν οι επιστροφές οφείλονται στον πελάτη, θα γίνονται αποδεκτές µόνο κατά το διάστηµα των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία τιµολόγησης των εµπορευµάτων, ενώ θα υπάρξει µείωση 30% επί της αξίας αυτών, αφού πρώτα εγκριθεί από την εταιρεία µας.

Οι επιστροφές δεν παραλαµβάνονται ΠΟΤΕ από τους πωλητές της VK Leading Light, καθώς ∆ΕΝ είναι οι αρµόδιοι.

Παρακαλώ όπως απευθύνεστε κατευθείαν στην VK Leading Light και ακολουθείτε πάντα την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία, καθώς µόνο η εταιρεία µας είναι αρµόδια για την έγκριση των επιστροφών.

Βρισκόµαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση για το νέο τρόπο επιστροφής εµπορευµάτων.